beskonačni nepokretni prostor


beskonačni nepokretni prostor
• infinite immovable space

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.